El kit d’aquest collaret CLL1 Collar 2016, 15 €, https://clubdelaaguja.com/product/cll1-collar-2016/ serà el primer de la sèrie que vendrem On line ia més us expliquem Pas a Pas com realitzar-lo.

collar 3, club de la aguja

Materials inclosos en el kit:
Sis boles de fusta
Tres tires de pell de colors
Tres jocs de dos rectangles de tres teles diferents

collar 4, club de la aguja

Es doblen del revés les teles i es cus a mà o a màquina una costura per formar un tub.

collar 6, club de la aguja

Es giren les peces.

collar 9, club de la aguja

Es fa un plec a cada extrem a tall de vora i es planxa.

collar 10, club de la aguja

Es preparen les boles. Es passa la tira de pell pels forats i es fa un nus en un extrem perquè es subjectin bé.

collar 8 club de la aguja

S’introdueixen les boles de fusta dins dels tubs.

collar 11, club de la aguja

Es passa un arrugat a mà i es tira del fil.

collar 12, club de la aguja

Es remata bé.

collar 13, club de la aguja

 S’estiren les puntes de l’altre extrem del tub.

collar 14, club de la aguja

Es donen unes puntades al centre.

collar 15, club de la aguja

S’uneixen les altres dues puntes i es donen altres dues puntades.

collar 16, club de la aguja

El capoll queda així:

collar 17, club de la aguja

Es repeteix l’operació amb els altres cinc capolls.

collar 18, club de la aguja

I es nuen com es veu a la foto:

collar 3, club de la aguja